Friday, 15 January 2016

నా పేరు రవి నా మరదలు పేరు కళ్యాణి
తానాకు నాకు చినపటి నుండి అంతగా పరిచయం లేదు కానీ ఒక రోజు సడన్ గా మా ఇంటికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అది ఎవరా అని చూస్తే కళ్యాణి....
బావ నేను కళ్యాణి ని మాట్లాడుతున అత్తయా లేదా అని అడిగింది
వుండు ఇస్తున తనకి అని ఫోన్ మా అమ్మ కి ఇచ్చను
ఫోన్ లో తను "అత్తయా మా పాపా కి పుట్టు వెంట్రుకలు తియించడానికి తిరుమల వేల్తునము మీరు అందరు తపకుండా రావాలి అని చెపింది "
దానికి మా అమ్మ "మీ బావ వస్తాడు లే అమ్మ మాకు ఇక్కడ కొంచెం పనులు వునై అని చెపింది"
సరే అని చెప్పి నేను అ రోజు తరువాత తన ఇంటికి వెళ్ళాను . నేను నా మరదల్ని చాల కాలం తరువాత చూడటం అదే మొదటి సరి .
నిజం గా నేను తనని చూసి ఆశ్చర్య పోయాను ఎందుకంటే తనది చాల పొడవు జుట్టు.తను పసుపు చీరలో ఇంకా చాల సెక్సీ గ వుంది జుట్టు మొత్తని లూసె చేసుకొని వుంది. బహుశా అపుడే పార్లర్ కి వెళ్లి వచ్చింది అనుకుంటా చివర్లలో చాల అందం గా కతిరించి వుంది.అంత కన్నా మన hairfestish కి కావలసింది ఏమి వుంటుంది చెప్పండి .......
అ రోజు రాత్రి వాళ్ళ బర్త ఏదో పని మీద బయటికి వెళ్లారు అప్పుడు నేను కళ్యాణి మాత్రమే ఇంట్లో వునాము.
సరే నేను పాపా ని ఎతుకొని అడిస్తునాను తను ఏమో వట చేసే పని లో బిజీ గా వుంది.
నేను అపుడు పాపా ని తీసుకోని వంట గది దగరికి వెళ్లి
పాపా తో "రేపు నీకు గుండు గియిస్తారు లే " అని నా మరదలు కి వినపడే తట్లు అంటునాను కానీ దానికి నా మరదలు చాల సీగు పడుతుంది ఎందుకో నాకు అర్ధం కాలేదు....
సరే అని తను నా దగరికి వచ్చి కూర్చొని ముచట్లు చెప్తుంది మాములుగా...
నేను మాత్రం తన జుట్టు వైపే చూస్తూ కుర్చునాను సడన్ గా అది తను గుర్తించింది,...
వెంటనే లెగిసి వెళ్లి జడ ని వీడ తిసి లూసె హెయిర్ తో nighty వేసుకొని వచ్చి కూర్చుంది నాకు ఏమో ఏమి అర్ధం కావటం లేదు తన అల లూసె హెయిర్ తో nightyu లో చూస్తుంటే నను నేను కంట్రోల్ చేసుకో లేక పోతున్న ..
చివరికి ఏది అయితే అది అని తన జుట్టు ని గట్టిగ పట్టుకొని ముద్దు పెటెసను ....
తను కూడా దానిని బాగా ఎంజాయ్ చేసింది కానీ ఏమి తెలియనట్లు ఏంటి బావ ఇ పని అని నన్ను అరిచింది .... .. ..
సరే అని నేను మౌనం గా పక్కకి వెళ్లి పోయాను ..
అపుడు తను తన room లో కి వెళ్లి ఫోన్ లో వున తన పొడుగు జుట్టు ని చూసుకుంటుంది .
అపుడు నేను తన దగరికి వెళ్లి నను క్షేమించు అని అడుగుదాము అని అనుకోని వెళ్ళాను కానీ తన ఫోన్ లో తను చూస్తాన తన పొడుగు జుట్టు ఫొటోస్ ని నేను తన కి తెలియకుండా చూస్తా నిలబడి పోయాను తను కూడా నన్ను గమనించ కుండ అలానే చూస్తూ వుంది.
sudden అప్పుడు తను లాస్ట్ టైం తిaరుమల వెళ్ళిన ఫొటోస్ వచినవి
దాంట్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయి గుండు గియించు కుంటున వీడియో వుంది అ ఫోన్ లో తను అ వీడియో ని చూసి ఎంజాయ్ చేయటం నేను చూస్తున్నాను. తను అ వీడియో ని చూస్తూ ఏదో లోకం లో విహరిస్తుంది తన చేతులతో తన అందాల ని తడుముకుంటుంది .
నేను అప్పుడు కళ్యాణి అని చినగ పిలిచాను
తను వెంటనే లేగిచి నను గట్టిగ వాటేసుకుంది. నేను కూడా తన జుట్టు ని గట్టిగ పట్టుకొని ముద్దులతో తనని మున్చేతను ఇది తప్పు అని తెలిసిన ఏమి చేదం మన హెయిర్ ఫెస్తిష్ కి పొడవు జుట్టు చూస్తే తట్టు కోలేము కదా అదే జరిగింది నా విషయం లో కూడా చివరికి మేము ఇద్దరము చాలా దగ్గరా అయ్యము శారీరకం గా మానసికం గా .
తరువాత నేను అలా చాలా సేపు తన పొడవు జుట్టు తో ఆడుకొనును.
కొంచెం సేపు తరువాత తను చాలా సంతోషం గా ఫీల్ ఆయ్యను అని నాతో చెప్పింది .
అపుడు నేను నువు కూడా హైర్ ఫెస్టిష్ కధ అని అడిగాను దానికి తను అంటే ఏంటి అని నను ఐడిగింది
అపుడు నేను ఆడవాళ్ళ పొడవు జుట్టు అంటే ఇష్ట పడే వాళ్ళని హైర్ ఫెస్టిష్ అంటారు అని చెప్పాను.అపుడు తను అవునా బావ నాకు కూడా నా పొడవు జుట్టు అంటే చాలా ఇస్తాం నా జుట్టు తో ఎవరైనా ఆడుకుంటుంటే ఇంకా చాలా ఈస్టమ్ అని చేపిండి వెంటని నేను నిలబడి తన జుట్టు మొత్తాని నా చేతిలోకి తీసుకునను . తనకి పోనీ టైల్ వైటమ్ స్టార్ట్ చేశాను తను కూడా చాలా ఆనందం గా ఫీల్ అవుతుంది అలా వేస్తుంటే.
చివరికి మేము ఇడ్డారము చాలా సేపు అలా ఎంజాయ్ చేశాము తను తన బర్థ గురించి అని చెప్పింది.
తరువాత తను నాతో బావ నేను నీతో ఒకటి అడుగుత్త చేస్తావు కధ అంది నేను చేస్తాను చెప్పు అన్న అపుడు తను నా జుట్టు మొత్తాని neat గా దువ్వి ఫోటోస్ తీయవ అంది
సరే నేను తీస్తాను గాని ఫోటోస్ ఎందుకు అని అడిగా
అప్పుడు తను ఈ ఒక రోజే కధ నాకు హైర్ వుండేది అందుకే అంది నాకు ఏమి అర్దం కాక మళ్ళీ చెప్పు అని అడిగాను దానికి తను నేను కూడా రేపు అమ్మాయి తో పట్టు నా జుట్టు ని కూడా దేవుడి కి ఆర్పిస్తునను అని చేపిందీ అపూడూ మళ్ళీ నాకు స్టార్ట్ అయింది.
నిగమ్ గాన కల్యాణి , ఎవరు చేయించుకో మనరు గుండు నీను అని అడిగాను
దానికి తను నా బర్థ చేయించు కొ మానదు అంది.
మరి నీకు ఈస్టమేన అని అడిగాను
ఈస్టమే అంది
అదేంటి నీకు లాంగ్ జుట్టు అంటే ఇస్తాం కధ
అవును ఈస్టమే కానీ నాకు ఏపూడి నూన్దో గుండు గీయించు కోవాలని వుంది అందుకే ఓపుకునను అని చీపింది.
అవును నీకు ఎందుకు ఇస్తాం గుండు అన్టే
నేను మా వారు పెళ్ళి ఐనా కొత్తలో తిరుమల వెల్లము అప్పుడు ఐనా తన తల నీలాలూ దేవుడి కి ఇచ్చేశారు అపుడు చూశాను అక్కడ కళ్యాణ కట్ట లో ఆడవారు గుండు గీయించుకోవడం చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అపుడు నేను మా వారిని అడిగా నేను గుండు గీయించుకుంటాను అని కానీ అపుడు తను ఒప్పుకోలేదు
కానీ నేను మా వారికి తెలియకూడ కళ్యాణాకట్ట కి వెళ్ళి ఆడవారికి గూండ్లు గీయడం అలా చూస్తూనే వుండిపోయాను చాలా సేపటి వరుకు. అపుడు నూన్దీ నాకు కూడా అలా గుండు గీయించుకోవాలి అని కోరిక ఇన్నాలకి నా కోరిక నెరవేరుతుంది అని ఒక పక్క సంతోషం గా వుంది మరో పక్క ఇంత పొడవు జూటూ పోతుండే అని బాధ గా కూడా వుంది.
ఏమి దిగులు పడకు కల్యాణి మళ్ళీ వస్తుందిలే జుట్టు. ఐనా నాకు కూడా ఈ రోజు చాలా సాంతోశామ్ గా వుండిలే
నా లాగా గుండు అంటే నీకు ఇస్టమ్ వుంద్తమ నీగమ్ గా నా అదృస్టమ్ మనం ఇద్దరం ఎపుడు ఇలానే వుందామా.
సరే బావ కానీ ఈ విషయము ఎవరికి చేపోడు plssss.
సరే అని నేను కూడా కొంచెం సేపు సైలెంట్ ఐపోయాను .
కల్యాణి నేను నీకు గుండు గీయన అని అడిగాను
ఇప్పుడా బావ గుండా వద్దు దేవుడుకు అని అనుకూన తరువాత అలా చేయకూడదు వద్దు అంది
నిజామ్ గా కధు వూరికినే అని చేపను
అధి ఎలాగ బావ
ఏమూన్డి నీ దగర వీడియై వుంది కధ దాంట్లో ఎలా వుందో అలానే అని చెప్పాను
సరే బావ నీ ఇస్తాం
కానీ న్ఉవు ఇలా కధు నగ్నం గా వుంటేనే చేస్తాను అన్నాను
వాద్దు బావ ఇలానే చేయి
కధు అలా అయితే ఇంకా మంచి కిక్ వుంటుంది అని చెప్పాను
సరే అని తను nighty ని తీసేసి నగ్నం గా వుంది
నేను మళ్ళీ తట్టు కొ లేక ఇంకో round start చేశాము.
తను వద్దు వద్దు అంటూనే తన హైర్ ని పట్టు కొ గల్నే ఊరికినే లొంగి పోతుంది
అలా కొంచెం సేపు అందం అంచులోకి వెళ్ళి నా తరువాత మళ్ళీ అసలు పని లో కి వచమ్ము
సరే అని తనాని కూర్చో మని చేపను
సరే అని కూర్చొంది.
నేను వెళ్ళి ఒక మగ్ తో నేళ్ళూ తీసుకొని వచ్చను
తన జుట్టు మొత్తాని బాగా నేళ్ళతో తాడిపని
తిరుమల లో లాగా తన హైర్ ని రెండు పాయలు గా చీల్చి రెండు పిల్లకాలు వెస్సనువేసి ఫోటోస్ తీసుకునమ్ము..
అలా మేము ఇద్ద్రము చాలా ఎంజాయ్ చేశాము
అలా మేము ఇద్దరము చాలా సేపు జుట్టు గురించి ఎన్నెనో విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఆ రాత్రి మొత్తం గడిపము .అంతలోకి తెల్లరింది వాళ బర్థ అపుడే బయట నూండి వచి తిరుమల ప్రయాణం గుంరించి చెప్పాడు మేము అందరమౌ అలాగా 31 మధ్యానం తిరుమల బయలు ధేరము .
అలా మేము తిరుమల చేరుకునే సరికి రాత్రి 12 అయింది మేము అపుడు ముందు గానే బుక్ చేసిన కాటేజ్ లో కి వెళ్ళి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం అని వల్ల బర్థ మాతో చెప్పాడు.
అపుడు నేను తరువాత ఏంటి మన ప్లాన్ అని వల్ల బర్థ తో అడిగాను
ముందు దేవుడికి తలనీలాలు ఇచ్చేదము 
రేపు మార్నింగ్ దర్శనం అని చెప్పాడు
సరే అని మేము అందరమూ మా రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకొని ఒక 2 hrs తరఉవాత కళ్యాన్నాకట్ట కి బయలు దేరాము .
మద్యలో నాకు ఏమి తెలియానట్లు నేను మా మరలాడళ్లతో వల్ల బర్థ ముందు ఇలా అన్నాను
కల్యాణి ఎవరెవరు గుండు చేస్తానరు ఇప్పుడు 
మేము మూగురాము చేస్తానము అని చేపిండి
న్ఉవూ కూడా చేస్తానవ అని అడిగాను
హా అవును అంది 
సరే అని కళ్యాణకట్ట కి వచము అక్ద్ద చాలా పెద్ద లైన్ వుంది 
అపుడు అకాడ ఒక అతను వాచీ ఏం బాబు గుండు గీయల అని అడిగాడు....
అవును కానీ ఇకద్ద చాలా పెద్ద లైన్ వుంది కధ ఎలా వెళ్ళాలి లోపలికి అని ఆడిగము
ఎందుకు లోపలికి నేనే వచ్చి మీ రూమ్ లో గుండు గీస్తాను ఆ వెంట్రుకలి తెచ్చి ఇక్కడ వేస్తాను అని అన్నాడు
కల్యాణి ఏమంటావు న్వు అని వల్ల బారత కల్యాణి ని అడిగాడు
కానీ కల్యాణి మాత్రం కళ్యాణకట్ట లో గుండు గీయించుకోవచ్చు అని అక్కడ చాలా మందిని చూడ వాచు అని నాతో చాలా సార్లు చేపిండి కానీ ఈ సారి అధి కుర్ధిరే టట్లు లేక నీరస తో సస్రే మీ ఇస్తాం అంది.
వల్ల బర్థ అపుడు పక్కకి వెళ్ళి బార్బర్ తో మాట్లాడు తునదు నేను అపుడు పక్కకి వెళ్ళి కల్యాణి తో
న్వు ఏమి బాధ పడకు నీకు న్నెఊ గుండు గీస్తాను ఇప్పుడు రూమ్ లో ని బర్థ ఎలా కోలా బయటకి పాపిడము.
తరువాత బార్బర్ ని కూడా పంపించెదము అపుడు నీకు నేను గుండు గీస్తాను అని చేపను
దానికి కల్యాణి సరే అంది.
మరి నీ దగర razor వుందా బావ అని అడిగింది 
దానికి నేను ఎందుకని మంచిది అని ఏపూదో కొని వుంచాను అని చేప్పను.
సరే అని మేము మూగురాము బార్బర్ ని తీసుకొని మా కాటేజ్ కి వెల్లము 
బార్బర్ వడ్డీ దగ్గర వున్న టూల్స్ తో రెడీ గా వున్నాడు గుండు గీయడానికి
ఇక్కడ కల్యాణి మాత్రం అసలు కంట్రోల్ చేసుకో లేక పోతుంది ఏపూడేపుడు వెళ్ళి బార్బర్ ముందు కూర్చుండమ అని రెడీ గా వుంది సరే అని ముందుగా వల్ల బర్థ వెళ్ళి బార్బర్ ముందు కూర్చునాడు 
బార్బర్ కల్యాణి తో ఒక మగ్ వాటర్ తీసుకొని రమ్మండు 
సరే అని కల్యాణి వెళ్ళి వాటర్ తీసుకొని వచ్చింది....
అపుడు బార్బర్ ఆ వాటర్ ని వల్ల బర్థ తల మీధ బాగా పోసి మసాజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు 
అదాంత చూస్తూ కల్యాణి ఎక్కడికో ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి పోయింది 
వల్ల హస్బండ్ కి మాత్రం బార్బర గుండు గీసుతు వున్నాడు 
రూమ్ మూత్తమ్ సైలెంట్ గా వుంది అపుడు కేవలం సార్క్ సార్క్ సార్క్ సార్క్ .....................
అనే సౌండ్స్ తప్ప ఇంకా ఏమి వినపడటం లేదు అంతా లొకే వల్ల బర్థ గుండు గీయడం అయిపోయింది
అపుడు తను లేచి కల్యాణి ర వాచీ కూర్చో అని అన్నాడు
కానీ కల్యాణి ఈ లోకం లో లేదు 
కబ్బతి ఇంకొంచెం పెద్ద గా అరిచే సరికి ఈ లోకం లోకి వాచీ తన బర్థ ని గుండు తో చూసి అమాంతమ వెళ్ళి తన బర్థ గుండు మీధ చేతితో రుద్ద సాగింది తన బర్థ కి ఇదంతా కొత్త గా వుంది .
సరే న్వు పాపాకి గుండు గియిస్తా వుండు అన్తా లోకి నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి బాత్రూమ్ లో కి వెళ్ళాడు 
కల్యాణి వెంటనే తన జాడ ని లూస్ హైర్ చేయడం బిగిన్ చేసింది నేను వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తునాన్ తానైకి లూస్ హైర్ చేసుకోవటం లో 
సరే అని కొంచెం సేపు తర్వాత తన పొడవు జడని లూస్ గా విడదీసింది
వచ్చేటపుడు తల స్నానం చేసింది కధ లూస్ హైర్ జారే జలపాతం ల వుంది చూస్తుంటే 
బార్బర్ కూడా తన వీపు అలానే చూస్తూ వున్నాడు.
సరే అని తను వెల్లి పప్పతో బార్బర్ ముందు కూర్చొంది అపుడు బార్బర్ తనతో
నీకు కుడ గుండు గీయలి కధ అన్నాడు
దానికి కల్యాణి అవును అని చెప్పింది 
మరి జుట్టు తడుపు కొని ర అని అన్నాడు 
సరే అని తను లేచి వెళ్తుంది అపుడు నేను వెళ్ళి తనతో హెయ్య్ ఏంటి న్వు మొత్తం మరిచి పోయవ నేను కధ నీకు గుండు గియాల్సింది మరి న్వెంది వాడి చేత గీయించుకుంటునవు అని అన్న
దానికి తను ఏమో బావ వాడు గుండు అనగల్నే నాకు ఏమి చేస్తునానో అర్ధం కావటం లేదు ఇంకా నేను ఆగలేను వెళ్ళి వాడి చేత గుండు గీయించేస్తాను అని అంది
సరే ముందు పాపాకి చేయించాలి కధ గీయించు తరువత అంతలోకి మీ బర్థ వస్తాడు కధ తనని పాప ఏడుస్తుంది అని ఎధో ఒక బొమ్మ కొనొకొని రమ్మని చెప్పు 
ఆ shops ఇక్కడ నూన్దీ చాలా దూరం లో వునాయి కనుక తను వచె సారికి లేట్ అవుతుంది అంతా లోకి మన పని కనిచెదము లేట్ చేయకుండా అన్నౌ సరే అంది
వెళి బార్బర్ ముందు పాపాతో కూర్చొని కొంచెం control చేసుకొని పాపాకి గీయింది గుండు అని చెప్పింది 
సరే అని బార్బర్ పాపాకి గుండు గీయడం మొదలు పెట్టాడు బార్బర్ కత్తి ని ఇంత దగ్గర్ నూన్దీ చూడటం చాలా రోజుల తర్వాత ఇధే మొదట్టై సారి అలా బార్బర్ తన కత్తి ని పాపా తలమీధ పెట్టి వెంట్రుకులు గొరుగుతుంటే తను ఎక్ద్దికో వెలిపోతుంది ఆ వెంట్రుకలను చూస్తా ............
అంతలోకి కొంచెం సేపు తర్వాత బార్బర్ పాపాకి గుండు గీయడం అయిపోయింది
ఎపుడు వచదో కానీ వల్ల బర్థ వాచీ వెనుక నూఞ్చోని చూస్తూ వున్నాడు అధి నేను కూడా గమనించల .
సరే అని పాప బాగా ఏడుస్తుంది అప్పుడు తను పాప ని తీసుకొని మొత్తం హైర్ ని నేయత్ గా దులిపి 
సరే కల్యాణి నువు కూడా గుండు గీయించుకో నేను పాప ని తీసుకొని ఎడిన కొనిపించి వస్తాన్ బాగా బ్యాపడి నట్లు వుండి అని చెప్పాడు 
అప్పుడు కల్యాణి సరే అని చెప్పింది 
అపుడు వల బర్థ బార్బర్ కి 500 ఇచ్చాడు 
నేను ఏమో నాకు ఈ రోజు మొత్తం కలిసి వస్తుందే అని మనసులో అనుకూన్నౌ .
ఇంత లో కి వల్ల బర్థ వెళ్లిపోయాడు
కల్యాణి కూడా నాకు కనపడకుండా వెళ్ళి పోయింది
అంతా లో కి నేను బార్బర్ ని పంపించే పనిలో వున్న
అంతా లో కల్యాణి బాత్రూమ్ లో కి వెళ్ళి జుట్టు మొత్తం ని బాగా తడుపుకోని వస్తుంది 
అధి కూడా రెండు విపుల రెండు పిల్లకాలు లాగా పాయలు తీసుకొని మరి 
బార్బర్ ఏమో తనకి గుండు చేసే వెళ్తాను అనట్లు అక్కడే వుంది పోతునాడు వెళ్లకుండా
అంతా లో కి కల్యాణి వాచీ నాకు కూడా గుండు గియండి తొందగర అని అంది 
కానీ నేను బార్బర్ ని అంతా లో కి ఇంకొంచెం మనీ ఇచ్చి వాడి దగర వున్న blades కొని తీసుకొని 
ఎలకొల వాడిని పంపిక్ఞ్చెశాను.
సరే నాకు టైమ్ చాలా తాకువుగా వుంది కధ 
అంతలోకి నేను వెల్లి నా రూమ్ లో వున్న razor ని తీసుకొని వచ్చను 
అందులో కి బ్లాడే ని ఇన్సర్ట్ చేసి రెడీ గా వుంచాను 
కల్యాణి మాత్రం ఎపుడేపూద అని wait చేస్తుంది.
బావ తొందగర నాకు గుండు గియి అని తన జుట్టు ని చూపిస్తూ చెప్తుంది
సరే అని నేను వెళ్ళి ఇంతక మూండు బార్బర్ కూర్చున ప్లేస్ లో కూర్చొని వున్న
తను కూడా వాచీ నా ముందు crossleg తో కూర్చొని తల ని నా ముందుకి వంచి 
ముందు పద్తున జుట్టు ని గట్టిగా చేతితో పట్టుకొని వుంది
కల్యాణి నేను ముడి వేసి గుండు చేయన లేక ఇలా నే చేసైన అని అడిగాను
వద్దు బావ same ఇయాలనే చేశాయి అని చెప్పింది 
ఇపుడు నేను మల్లి తన హైర్ మీధ ఇంకా కొంచెం వాటర్ పోసి బాగా మసాజ్ చేస్తునను 
తను ఏమో ఇంకా చాలు బావ తొందగర్ చేయి మళ్ళీ ఆయన వస్తారు అని అంటుంది 
సరే అని రేజర్ తీసుకొని కరెక్ట్ గా తన తల్లని పైకి లేపి ముందు నూడుట మీద పెట్టాను
తనకి ఇది ఇంకా కొత్త గా వుంది తన జూటూ మొత్తాని నేను వెనుక వీపు వెస్సను ఇపుడు తను ఎలా వుండు అంటే cinema heroine హాట్ సీన్ లో ఎలా వుంటఉంది 
పోడూవు జుట్టు అధి తాడింసిన జుట్టు 
టైట్ డ్రస్ అధి వైట్
సమే అలానే వున్డి 
తను కూడా 
సరే అని నేను తన జుట్టు ని వెనుక్గ గట్టిగా పట్టుకొని పీకి లేగీచి ముందు నూడిటీ మీధ నూన్దీ గీయడం మొద్దలి పెట్టాను maybe ఇది కొంచెం మంట గా వుంటుడి అలా చేయద్మ కానీ తను మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అలా కొంచెం జుట్టు గొరిగిన టర్వూత మళ్ళీ జుట్టు ని ఇంకోసారి తడుపుతునను అపూడూ తను బోడి గుండు మీధ తన చేయి ని పట్టుకొని తడుముకుంటూ అన్నందని పొడుతుంది 
అలా నేను తడిపిన తరువాహ్ట మళ్ళీ గుండు గీయడం స్టార్ట్ చేస్సాను .ఇపుడు తన హైర్ మొత్తం తన వొల్లో పద్దే టట్లు నేను జుట్టు ని కవర్ చేశాను అలా నేను గుండు గిస్తుంటే తన జుట్టు మొత్తం తన వొల్లో పడుతుంది ఇద్దరము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచము.ఇలా కొంచెం సేపు ఐనా తర్వాత మద్యలో మొత్తం గుండ్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిల్లింది వెనుక అండ సైడ్స్ మాత్రమే 
ఇపుడు నేను సైడ్స్ కి వెళ్ళి అధె ears దగ్గర కి వెలి అక్కడ రేజర్ తో నున్నగా గొరగటం మొదలు పెట్టాను తన బూగలు పట్టుకొని .అలా రెండు విపుల గోకడం అయిపోయింది 
అలానే బాగ్ సైడ్ కూడా అలానే గోకను.............
సొ చివరికి ఈ రకం గా తన గుండు ముగిసిని డి 
తను నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము 
తరువాత తన జుట్టు మొత్తాని నేను ఒక సాంచి లో కి తీసుకున్నౌ 
తను ఏమో స్నానం చేయడానికి వెళ్లింది 
స్నానం చేసి వాచీ నిఘ్తి వేసుకొని గుండు లో ఎంతో అందం గా వుంది చూడటానికి ఇంతకు ముందు కంటే
ఎలా వున్నౌ బావ అని అడిగింది
దగరికి వెళ్ళిhug చేసుకొని సూపర్ గా వున్నావు అని చీపి నేను ఆ కవర్ తీసుకొని కళ్యాణకట్ట కి బయాలదేరను 
అంతలోకి వల్ల బర్థ ఆకాడికి వాచీ తనంకి చూసి హే న్వు బలే అందం గా వునవు ఎపుడు గుండు లోనే వుంది అని చెప్పాడు 
తన గుండు ని చూసి ఆయా నా కూడా నా చేతిలో వున్న కవర్ గురించి మరిచిపోయాడు.

Thursday, 14 January 2016

"అపూర్వ త్యాగం"
"ఇప్పటికి నువ్వు పెట్టిన గడువు దాటి మూడు నెలలు అయింది...ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఆగమంటావు...నా వల్ల కాదు..ఇస్తే నా డబ్బు మొత్తం వడ్డీ తో సహా ఇచ్చెయ్యి..లేదా...ఈ ఇల్లు నా పేరు మీద రాసివ్వు.." చాలా కటినంగా ఉంది కోటివీరయ్య గొంతు..
అతనో వడ్డీ వ్యాపారి...దయ అనే పదం అతనికి తెలీదు అనుకుంటారు అందరూ...చెప్పిన సమయానికి బాకీ తీర్చకపోతే..ఇంతకి అయినా తెగిస్తాడని అతనికి పేరు..ప్రస్తుతం అతను రమణ అనే చిరు వ్యాపారి ఇంట్లో ఉన్నాడు..
రమణ అతని దగ్గర రెండు సంవత్సాల క్రితం ఐదు లక్షలు అప్పు గా తీసుకున్నాడు..ఐదు రూపాయల వడ్డీకి..సంవత్సరం లో తిరిగి ఇస్తానని నోటు రాసి ఇచ్చాడు..కానీ అనుకోని విధంగా వ్యాపారం లో బాగా నష్టాలు రావడంతో ..వడ్డీ కడుతున్నాడు కానీ .. అసలు తిరిగి ఇవ్వలేకపోయాడు..
మూడు నెలల క్రితం ... ఇలాగే ఇంటికి మీదకి వస్తే...ఇంకో మూడు నెలలు ఆగండి..మొత్తం ఇచ్చేస్తాను.. అని గడువు పెంచుకున్నాడు రమణ...మూడు నెలలు గడిచిపోయాయి..కానీ రమణ కి డబ్బు సమకూరలేదు..
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటిమీదకి వచ్చాడు కోటివీరయ్య...అతనితో పాటు నలుగురు వస్తాదులు లాంటి మనుషులు...
రమణ ది తాతలు కట్టిన ఇల్లూ..చాలా పెద్దది..ఎంత లేదన్నా దాని మార్కెట్ విలువ యాభై లక్షలు దాకా ఉంటుంది...ఇప్పుడు తన బాకీ ఐదు లక్షల కోసం ఆ ఇంటిని రాసివ్వమంటున్నాడు కోటి వీరయ్య..చాలా అన్యాయమే..కానీ అతనికి ఎదురు చెప్పేది ఎవరు..రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉంది..చట్టాన్ని తన చుట్టం లాగా వాడుకోగల సమర్ధుడు..
రమణకి ఏమి చేయాలో పాలు పోవడంలేదు..అతని పక్కనే నిలబడ్డ అతని భార్య ప్రగతి ది అదే పరిస్థితి...
కోటివీరయ్య విసురుగా లేచాడు..
"రాసిస్తే నీ ఇంటిని రాసివ్వు..లేదా..నా ఐదు లక్షలు ఇప్పుడే ఇవ్వు...ఇంకో మాట లేదు..ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే..ఇంట్లో సామాన్లు అన్నీ బయటకి విసిరేసి..మిమ్మల్ని కూడా బయటికి నెడతా.."...చాలా క్రూరంగా ఉంది అతని భాష...అతను సైగ చేయగానే సామాన్లు బయటకి విసురుదాము అన్నట్టు రెడీ గా ఉన్నారు వస్తాదులు..
అప్పుడు నోరు తెరిచింది రమణ భార్య ప్రగతి..
"ఈ ఒక్క సారికి నా మాట వినండి కోటివీరయ్య గారూ..ఇంకొక్క నెల రోజులు గడువు ఇవ్వండి..నా తల తాకట్టు పెట్టి అయినా మీ అప్పు తీరుస్తాము" దీనంగా అడిగింది ఆమె..
ఆమె మాట విన్న కోటివీరయ్య పెద్దగా వికటాట్టహాసం చేసాడు..
"హుం..నీ తల ఎవడు తాకట్టు పెట్టుకుంటాడు...నీకంత నమ్మకం ఉంటే..నీ తల మీద ఉండే నీ పొడవైన జడని తాకట్టు పెట్టు" దాదాపు మోకాళ్ళ దాకా ఉన్న ఆమె జుట్టుని చూస్తూ అన్నాడు..ఆ రోజు తలంటి పోసుకున్న ఆమె జుట్టుని పైన ఒక బ్యాండ్ పెట్టి వదిలేసి ఉంది..వత్తుగా ఉండే ఆమె జుట్టు నల్లటి జలపాతం లాగే ఉంది ఆమె వీపు మీద..
అతని మాటలకి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ రమణ.."ఏమీ అక్కరలేదు..నెలలో ఇవ్వలేకపోతే ..ఈ ఇల్లు మీ పేరు మీద రాసేస్తా.." అన్నాడు పౌరుషం గా..
కానీ ప్రగతి అందుకు ఒప్పుకోలేదు..ఆ ఇంటిని ఎప్పటికీ అమ్మనని తన తల్లికి చేతిలో చేయి వేసి మాట ఇచ్చాడు రమణ...ఒక వేళ నెలలో డబ్బు అందకపోతే...ఇల్లు పోతుంది..
ఆమెకి తనకి పెళ్లి అప్పుడు తండ్రి రాసి ఇచ్చిన అర ఎకరం పొలం ఉంది...దానిని అమ్మి.. నెలలో బాకీ తీర్చేద్దామని ఆమె విశ్వాసం...కొత్తగా ఆంద్ర ప్రదేశ్ కి ఏర్పడబోయే రాజధాని కి దగ్గరలో ఉంది ఆమెకి తండ్రి ఇచ్చిన పొలము..ఇప్పుడు దానికి మంచి రేటు వచ్చింది అని అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు..దానిని అమ్మితే ఎంత లేదన్నా పదిహేను లక్షలు వస్తాయి..బాకీ పోనూ మిగిలిన దానితో కొత్త వ్యాపారం మొదలు పెట్ట వచ్చని ఆమె ఆలోచన..
రమణ ని పక్కకి పిలిచి అదే మాట అతనితో చెప్పింది...ఆలోచించిన మీదట ఆమె చెప్పిందే సబబు అనిపించింది రమణకి...పొరబాటున ఇల్లు రాసి ఇస్తానని ఒప్పుకుంటే...నెల తరువాత తిమ్మిని బొమ్మి చేసి ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకోగల దిట్ట కోటి వీరయ్య..

ఇప్పుడు పొలం బేరాలు బాగా చురుకుగా సాగుతున్నాయి కాబట్టి..బేరం పెడితే..పదిహేను రోజుల్లో అమ్మి...బాకీ తీర్చచ్చు..
"సరే..మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాము...నా జడని మీకు తాకట్టు పెడతాము..ఒక వేళ నెలలో మీ బాకీ తీర్చలేక పోతే ..నా జడని మీకు ఇచ్చేస్తాను.." స్థిరంగా చెప్పింది ప్రగతి..ఎలాగైనా నెల లోపు తమకి పొలం అమ్మిన డబ్బు వచ్చేస్తుందని ఆమెకి గట్టి నమ్మకం..
"సరే..అలా ఆయిత ఈ ప్రామిసరీ నోటు మీద సంతకం పెట్టండి" ఆమె ముందు నోటు పెట్టాడు కోటివీరయ్య..
దాని మీద ఇలా రాసి ఉంది..
"రమణ అనే నేను కోటివీరయ్యకి బాకీ ఉన్న ఐదు లక్షల రూపాయలను వచ్చేనెల 15వ తేది లోగా తీర్చలేని పక్షంలో..నా భార్య తల మీద ఉన్న జుట్టు మొత్తాన్ని బాకీ నిమిత్తం ఇచ్చేస్తాను.."
దానిని చదివిన రమణ సంతకం పెట్టడానికి తట పటాయిస్తున్నాడు ... ప్రగతి ఏమీ పరవాలేదు పెట్టండి అన్నట్టు సైగ చేసింది..వణికే చేతితో నోటు మీద సంతకం పెట్టి కోటివీరయ్య కి ఇచ్చాడు రమణ..
దానికి తీసుకున్న అతను ప్రగతి జుట్టు వంకా అదోలా చూస్తూ బయటకి నడిచాడు..
వెంటనే తమ ఊరిలో ఉన్న బ్రోకరుకి ఒక అతనికి ఫోన్ చేసి..తన పొలం బేరం పెట్టమని చెప్పింది ప్రగతి..అతను వారం రోజుల్లో బేరం కుదురుస్తానని నమ్మకంగా చెప్పాడు..భార్యా భర్తలు ఇద్దరూ కాస్త రిలాక్స్ అయారు..
వారం గడిచింది..ప్రగతి బ్రోకరుకి ఫోన్ చేసింది..బేరాలు వస్తున్నాయి అని ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఆగితే..వాళ్ళు అనుకున్న రేటు వస్తుందని చెప్పాడు..వీలు అయితే ఇంకో రెండు లక్షలు ఎక్కువ కూడా రావచ్చని చెప్పాడు అతను..
అప్పుడు జరిగింది వాళ్ళని మానసికంగా క్రుంగ దీసే ఒక పరిణామం..రాజధాని ప్రాంతం లో భూముల క్రయ విక్రయాలని నెల రోజులు పాటు పూర్తిగా ఆపేస్తూ ఒక జీ.ఓ. పాస్ చేసింది ప్రభుత్వం..ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎవరూ భూమిని అమ్మడానికి లేదా కొనడానికి వీలు లేదు..
ఊహించని ఈ పరిణామానికి రమణ, ప్రగతి కి దిమ్మ తిరిగింది..ఏదోలా చేసి కనీసం ఆ పొలం తాకట్టు పెట్టి అయినా కొంత డబ్బు తెద్దామని ప్రయత్నించారు..కానీ అందుకు కూడా వీలు లేదు అని చెప్పాడు బ్రోకరు..
ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి...రోజులు గడిచి పోతున్నాయి..28వ రోజు ఫోన్ చేసాడు కోటివీరయ్య..అతనకి ఏమీ చెప్పలేక ఫోన్ తీయలేదు రమణ..
ఖచ్చితంగా 30 వ రోజున పొద్దున్నే వచ్చేసాడు కోటివీరయ్య..ఎప్పటి లానే అతని వెంట నలుగురు వస్తాదులు..ఈ సారి ఇంకో వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు అతని వెంట..అతని చేతిలో మంగలి కత్తి ఉంది..
"ఏమండి దొర గారూ .. డబ్బు ఇస్తున్నారా ఈ రోజు అయినా.." వ్యంగం గా అడిగాడు కోటి వీరయ్య.
రమణ ఏమీ మాట్లాడ లేక తల దించుకున్నాడు..
"నాకు తెలుసు నువ్వు తీర్చలేవు అని..సరే అయినదేదో అయింది..నెల క్రితం నోటులో రాసినట్టు నీ భార్య జుట్టుని ఇచ్చెయ్యి..బాకీ జమ చేసావు అని వదిలేస్తాను" అతని గొంతులో అదో రకమైన ఆనందం..
రమణ అతని కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాలాడు..అతనిని ఒక్క విసురున తన్నాడు కోటి వీరయ్య..లేచి మళ్ళీ అతనిని తన్నబోయాడు...పరుగున వచ్చి అడ్డం పడింది ప్రగతి..
"వద్దు సార్..ఆయనని వదిలేయండి..నా జుట్టుని తీసేసుకోండి.." రెండు చేతులు జోడించి వేడుకున్నట్టుగా అడిగింది ప్రగతి...
"అదీ తెలివి అంటే..ఇందాకే ఆ మాట చెప్పి ఉంటే...నీ మొగుడు తన్నులు తినేవాడు కాదు కదా... సరే...రా..నీ జుట్టుని ఇచ్చెయ్యి.." అని ఆమె చేతిని పట్టుకుని గది మధ్యలో కూచోపెట్టాడు కోటి వీరయ్య.
రమణ నిస్సహాయంగా ఆమెనే చూస్తున్నాడు..
"ఒక్క క్షణం సార్.." అని కోటి వీరయ్య ని అడిగి..భర్త వైపు తిరిగి "మీరు బయటకి వెళ్ళండి ప్లీజ్..నాకు ఏమీ కాదు..నా జుట్టుని ఇవ్వగానే లోపలకి వద్దురు గానే..దయ చేసి వెళ్ళండి ప్లీజ్" అంది ప్రగతి...
వస్తాదులు రమణని లాక్కుంటూ బయటకి తీసుకు వెళ్ళారు..
కోటి వీరయ్య వెంట వచ్చిన మంగలి ప్రగతి దగ్గరకి నడిచాడు...కోటి వీరయ్య ఆమె జడని గబా గబా విప్పేసాడు...
ఒక వస్తాడు వాళ్ళ బాత్ రూం లోకి వెళ్లి బకెట్ నిండా నీళ్ళు తెచ్చి ఆమె పక్కన పెట్టాడు..
ప్రగతి తల వంచుకుని కూచుంది...మంగలి ఆమె జుట్టుని ఎడమ చేతితో పట్టుకుని..కుడి చేతితో నీళ్ళు పోసి ..తడపడం మొదలు పెట్టాడు..కోటి వీరయ్య ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో కూచుని ఆమె వంకే తదేకంగా చూస్తున్నాడు..
మంగలి ఆమె జుట్టుని మొత్తం బాగా తడిపెసాడు..చలి కాలం కావడంతో ఆమె చిన్నగా వణుకుతోంది..
ప్రగతి కి లోపల నించి ధుక్కం తన్నుకు వస్తోంది..తన పొడవాటి జుట్టు అంటే ఎంతో ఇష్టం ఆమెకి ..ఎంతో జాగ్రత్తగా పోషణ చేస్తుంది దానికి ప్రతి రోజూ ఆమె...వారానికి ఒక సారి హెన్నా, కోడి గుడ్డు సోన మొదలైనవి పెట్టి..చాలా మురిపెం గా పెంచుకుంది ఆ జుట్టుని..ఒక్క సారి కూడా కత్తేరని తాకించలేదు ఆమె జుట్టుకి..
ఆమె భర్త రమణకి కూడా ఆమె జుట్టు అంటే ఎంతో ఇష్టం...ప్రతి రోజూ దానిని దువ్వి ఆడుకుంటూ ఉంటాడు..అలాంటిది ఆ జుట్టు ఈ రోజు మొత్తంగా పోతోంది..
ప్రగతి కాళ్ళ వెంబడి ఆగకుండా నీళ్ళు వస్తున్నాయి..అది చూసిన కోటి వీరయ్యకి ఇంకా సంతోషం గా ఉంది..
"కానీ రంగన్నా..నీ పని మొదలు పెట్టు.." మంగలితో అన్నాడు కోటి వీరయ్య..
మంగలి పక్కన పెట్టిన కత్తిని కుడి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు...సరిగ్గా ఆమె నడి నెత్తి మీద కత్తిని ఆనించి మెల్లగా ముందుకు కదిపాడు..
"సర్..సర్.." రెండు సార్లు గీయగానే తెల్లటి ఆమె తల భాగం బయట పడింది...
"సర్..సర్..సర్..సర్..."రంగన్న చేతిలోని కత్తి కదులుతోంది...కొద్ది కొద్దిగా తెగిన జుట్టు ఆమె ఒళ్లో పడుతోంది..కోటి వీరయ్య కళ్ళల్లో పైశాచిక ఆనందం కనిపిస్తోంది..
ఐదు నిముషాలలో ఆమె తల ముందు భాగం అంతా బోడి అయిపొయింది..
"వదలండి..దయచేసి వదలండి..ప్లీజ్...ప్లీజ్.." వస్తాదులని విడిపించుకుని లోపలి పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు రమణ..భార్య తలని చూసిన అతనికి కూడా ఏడుపు తన్నుకు వచ్చింది..
సగం జుట్టు ఆమె ఒళ్లో ఉంది...ముందు వైపు తల నున్నగా మెరుస్తోంది..
ఏడుస్తూనే అతని వైపు చూసి .. బయటికి వెళ్లి పొమ్మని వేడుకుంది ప్రగతి...
రంగన్న ఆమె తలని బాగా వంచి వెనక వైపు గీయడం మొదలు పెట్టాడు..
వస్తాదులు మళ్ళీ రమణని బయటకి ఈడ్చుకుని వెళ్ళారు..
కోటి వీరయ్య లేచి వచ్చి ప్రగతి పక్కనే నిలబడి ... రంగన్న ఆమె జుట్టుని గీకడాన్ని ఆసక్తి గా గమనిస్తున్నాడు..
ప్రగతి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూనే ఉంది..
పది నిముషాలలో ఆమె తల మొత్తం బోడి అయి పోయింది...
రంగన్న మళ్ళీ ఒక సారి ఆమె గుండుని తడిపి గీసాడు..గుండు నున్నగా మెరుస్తోంది..
రంగన్న ఆమె ఒళ్లో పడిన జుట్టుని జాగ్రత్త గా తీసి ఒక కవర్ లో వేసి .. కోటి వీరయ్య కి ఇచ్చాడు..
దానిని అందుకున్న కోటి వీరన్న తన బాగ్ లో పెట్టుకుని..రమణ రాసిచ్చిన నోటు ని చించి ప్రగతి ఒళ్లో పడేసాడు..తరువాత అదో రకమైన విజయ గర్వం తో బయటకి నడిచాడు...
లోపలి వచ్చిన రమణ నున్నటి గుండు తో ఉన్న భార్యని హత్తుకుని ఏడుస్తూ ఉండిపోయాడు..

Tuesday, 12 January 2016

 my father, he lives in Middle East. Didn't come after he shifted there. Didn't talk about coming here to visit or anything. Sometimes after 4/5 months he sends some money to his parents but there is nothing to be surprised that we get that money. but mom managed by doing a job in school and giving tuitions. 
Mom and Dad were lover in college. They both married without the permission of their parents. But both used to love each other a lot. But they got separated from their family after the marriage. Mom was 23 when i bron. And after some months Dad got a job in a Middle east company. We heard that Dad’s parents managed to get the job for him. But Mom never believed it. She keep loving him so much that sometimes i can't believe that. And whatever my Dad say to mom, she keeps believing. 
By the time i grow up, i understand that Dad is cheating on mom.
Now let's come to my mom. She keeps doing whatever my dad likes. She keeps herself simple. Always wear saree. And her most gorgeous asset is her hair. Her hair is almost her knee length. She never had it cut, not even trim but she manages herself to keep her hair healthy and let it grow. Many times her colleagues, even me asked her to cut her hair or just trim it regularly but she refuses. Nobody can make her understand. For this type of stubborn behaviour mom has a reason. The reason is-
Dad loves long hair. In their relation in college time Dad never let mom to cut her hair. Mom once had her haircut short, due to my birth and her hair got damaged that time. Dad called a barber in home and convinced my mom to get a short haircut. Only once that time mom had a haircut. After that mom is keeping her hair long. She sometimes used to trim but for last 5 years she hasn't thought about getting a haircut, not even 1 cm. 
Mom keeps believing that dad will return(he said that to mom). And she keeps believing. My grandparents or any relative of dad’s side never visited us. Or tried to contact us. Mom never had a complain about this. She was quite happy in her believe. While talking to dad sometimes we found woman’s voice. But dad always shows an excuse and as always mom believed. Some i tried to tell mom about it but she shows me an angry face. Although i just left the topic because of mom’s happiness.
I always remembered mom’s birthday and always try to give her a gift. It was her 40th birthday. Mom was waiting for Dad’s call but that day he didn't give a single text. After 3 days he called and mom reminds him about her birthday. Then dad remembers it and wished her. he said that he was too busy with work. and mom believes it.
Suddenly one day after mom’s birthday both my grandparents came to our house. Mom was so surprised and happy about it. But she didn't complain anything to them. She started to make them food, she was in dilemma what to do or not. They didn't even ask me about my study or how was we doing. 
Then they come to their business, They said they have something important to say. It's about my dad. mom was so frightened and feared. They handed mom some paper and put an envelope on the table. I take the envelope and opened it. and mom with shivering hand take the papers in hand. There was some pics in the envelop. it was dad’s and his family’s in the middle east. i was feeling like the sky has fallen off but my assumptions was clear. So i controlled myself easily. But my mom? With her shivering eyes she started looking at the papers. I saw tears rolling down from her eyes. She couldn't talk, couldn't even told me or look at me. My grandparents said that it is best for us to live like our own. And he will not call anymore. He wants her to sign in that paper as soon as possible and hand it to over them. He is sorry for this. Mom broke her silence by herself. she asked me what is in the envelop. I handed the envelope to her. she looked at it and silently put them on the table. She told me to give her a pen. But the bastard grandfather of mine gave her a pen. she took it and signed on the divorce paper. 
After they have gone Mom just sit for there for sometimes, silently, i asked her several times. did not answer. Then she went to kitchen and finished the cooking. at the table mom just have some food, silently, looking at the table herself. no talks. I know she predicted this would have come to us. But she kept believing. After the lunch she went to bed, i was fearing about suicide she might commit. so i went to her room and laid beside her. i saw mom was still silent. after sometimes i fell as sleep. when i woke up i didn't see mom beside me, I quickly rushed to other rooms. In the sofa i saw mom was looking at the pictures that my grandparents brought. she keeps looking and smiling.
Me: Mom??
Mom: look, how happy your father is. he was this happy at the time of our marriage.
Me: mom forget those now. why you are having those pic?
Mom: Look, his wife has long hair also. Look at his daughters. They have long hair also.
Me: mom, come on now.
I sat beside mom, put my hands on her shoulder. Mom just put her head on my shoulder and started crying loudly. Mom was just keeping her cry and grieve so tight. she couldn't hold it anymore. Mom keep crying for 25 min i guess and i keep consoling her saying: you lived without him all these years, you could live now. i am grown up, you have a good job. our live will be going like before. after sometime mom stops crying. because she remembered she have to give me afternoon snacks. 
when she tried to stand up her loose bun get opened, all her silky black mane coming down like waterfall. As i am a hair fetish i enjoyed the view mostly. while mom was gathering all her hair again in a bun she slowed down a bit and thought something. but she went to kitchen. brought me snacks. while i was eating mom said: “i have something to tell you, all these years i have been waiting for your dad, but he betrayed me at last.”
me: so mom??
mom: i have been keeping long hairs for him. as he is not any part of our lives this hair is going to remind him.
me: what you want mom??
mom: i don't him anymore. near us. or in our mind. i want to cut off my hair.
me: shockingly said mom what are you talking about?? you loves your hair. so why now? for him?
mom: i kept my long hair for him. to make him happy. but what he did all these year? so i don't like to keep this hair. these were for his.
me: i don't know mom, it is your choise, but think first.
after that i went to my room for studying because i had an exam next day. many times i have noticed that mom was in her room, crying silently. gathering dad’s all memories, photos etc. I thought mom couldn't handle it but she did. she manages herself. May be she was ready for this from very long. Next day morning after having breakfast i went to college, and dropped mom to her school. She seems normal. after college i went to home. as usual find mom was in kitchen.
suddenly mom called me. i went to her.
Mom: son you remember what i had told you last day?
Me: about what mom/ your hair?
mom: yes. i have decided something.
me: mom keep your hair, why you going to cut for him?
Mom: no son, whenever i go to make bun or comb my hair, it reminded him. i can't bear that pain anymore.
i find tear in mom’s eyes. it is true she is in pain. but she is my mom. i have to something. 
me: mom it is your choice. but honestly maybe you should get your haircut.
mom: yes son. but i don't have that much courage to go to beauty parlor.
me: no mom they are gonna sell your hair for money. but we can sell your hair. so you don't have to go to parlor.
mom seems little puzzled. i had something stuck in my mind. so i told mom finish the cooking then come to my room. after half an hour mom came to my room, sat on my bed relaxed. she saw me getting a chair for her. i placed the chair and told mom to come here and sit. Mom again was puzzled. I went to her and hold her hands and make her sit on the chair. Mom asked what is it for? me: you will see, but don't ask anything till i said. mom: ok.
i arranged everything before mom came. i take cloth and then wrap it around mom's neck and cover her body. Mom seriously shocked and had her big eyes on me. I just smiled and told mom that, “you are afraid of going to salon for haircut but i have arranged a home salon for you. so that you feel comfortable”
Mom: but how did you? you know cutting hair ?? mom asked me with puzzled voice.
“yes mom, just let me do my job” mom didn't say anything. she just sat with her puzzled and curious eyes.
her hair was in bun, so i removed the clip and opened her bun. i just saw a water flow for the last time. her soft silky mane was in my hand for the first and last time. i took a comb and started to comb rightway. from start to end. keep combing her long hair which almost touching the floor now. then i take the water sprayer for our plants from the balcony and started spraying water on her hair. mom was still in dilemma, puzzled and whatever confusing thing in the world she had. after that i combed again moms hair. and this time i take a rubber band and tie her hair below shoulders. i didnt ask anything and mom didn't say anything to me. she just closed her eyes. i take the scissor in my hand and placed it on the rubber band. without asking her i started snipping. crack craaaccchhh craaaccchh sound was coming. and mom’s beautiful mane was getting loose. all these years she kept it for him. but now she is loosing it. i saw tears coming from mom’s eyes. she was shivering with every snip. i keep cutting, craacchh craaacchh……. and her pony fall on the floor at the last snip. mom was looking so cute in short hair, along with a cape that covers her body. when she realised that her hair is finished cutting she cried out loud. i went and hugged her tightly. trying to console her. but kept crying. she manages herself and ask me to look at her pony. i brought it to her and she smiled looking at it. then i take it from her and placed it on my bed and again combed her hair. She was in double shock when i started cutting her hair hair. mom:”are you cutting more shot??” 
me: no mom just for shaping. you will like it. and mom kept silent again.
i keep cutting her hair little by little till it comes to u shape. then removed the cloth from moms body i released her. mom hurried towards the mirror. she was with open mouth. couldnt move her hands to her hair. but she was looking cute. i went to her and take her hands to her hair. said, ‘feel it mom, your new haircut. removing the old memories.’’ Mom was in tear’s again but this time she hugged me. i also hugged her. 
she again comes to my room after sometimes. i was playing with her pony. mom came and took it to her hand. see it wiith surprise. i told mom, ‘’ mom there is a hair buyer in the salon where i have my haircuts’ we can sell it there. mom said, ‘’ i dont want anyhting from it. just get rid of it.”
i said alright and i put it in a bag. everybody praised moms bold desicion and they liked it. also they knew about dad. so they praised mom

Tuesday, 5 January 2016

Vanaja is my mom’s friend. She is a bengali and she is tall and fair in color and slim in size and also have small boobs. Since she is from bengal she has a beautiful knee length hair and she maintains it will as it is in equal size from top to the tip. She loves her hair very much and daily morning she applies oil to her hair and then she takes head bath. I always had a crush on her hair to cut it somehow but I dint make any steps or efforts to try cutting her hair.
After a long gap meeting her, I and my mom went to her home by 10 in the morning to meet her. Her husband has gone to work and her kids have gone to school. She has been alone in the home and there is no many houses in her street. My mom and aunt spoke a lot till afternoon and vanaja spoke to me also so much. We had our lunch in her home itself and it was 3 like that and vanaja have put her long hair in the pony tail and the rubber band was on half the length of her hair and her pony was very thick. I wanted to pull that hair band from her hair and then wanted to pour my cum on her hair and then wanted to cut her hair inch by inch and wanted to give her a boy cut and wanted to fuck her nicely and beat her breast nicely asking why she din grow her breast. 
But all this was running in my head and I was not able to say this all out and I was able to hear that my mom and vanaja was talking something about hair.
Mom: your hair has grown too long vanaja. Isn’t hard for you to take care?
Vanaja: yes aunt it’s very hard for me. I thinking to get my hair cut till my butt at least from this knee length.
Mom: oh is it good. Do it else this hair itself will spoil your health.
Vanaja: aunt can you itself cut my hair till my butt please?
Mom: sure vanaja bring the scissors and comb.
Vanaja took the scissors from the drawer and then took the comb from the shelf and gave it to mom and mom took her outside the home and I was able to see mom cutting vanajas hair very clearly. Mom pulled the hair band from vanajas hair which I wanted to do and then she dropped the hair band down and then took her hair in her hand and started to comb vanajas hair and I could hear the sound of mom combing her hair. The sound of her hair strands passing through the teeths of the comb. Mom was combing her hair for 10 minutes and finally caught vanajas hair till her butt hole and asked vanaja shall I cut this much? Vanaja said ok aunt and then mom took the scissors and then placed her hair between the scissors and started to cut it. Schruch schruch schruch sound was very audible to me and I was leaking very badly. Mom was cutting for a long time and mom was saying since your hair is too thick it’s very difficult to cut. Vanaja smiled and was standing giving her hair to my mom and mom have cut her hair for long time and finally finished cutting it and mom have cut 6 inches of her hair and then mom trimmed her hair for one inch and now her hair ends were very neat. Vanaja checked her hair now and said aunt you have cut neatly and she got the cut hair from my mom and also the scissors and the comb and put her hair band on her hair again in the same position and she went to the dust bin and put her hair inside and she came and sat talking to mom and they spoke for another few hours and finally it was 6 in the evening and we started to our home.
My cock was leaking badly that I was not able to control itself and I went to bath room and masturbated twice thinking vanaja, her hair an also her haircut. After that daily I use to think of her haircut and will masturbate badly. In a week mom dad moved to native and I was left alone in home and again I was masturbating thinking vanaja and her haircut. Then I thought of cutting her hair somehow making out some plan. That whole day I was thinking and in 2 days parents will return from native and before that I should make some plan and cut her hair and finally thought out of a plan. Next day by 10 I started from my home to her home with a 2 liter empty water bottle. 
Before reaching her home like some 100 meters I stopped and I stood in the sun and I was sweating very badly. Now I went to her home and rang the calling bell. Vanaja came out smiling seeing at me and invited me inside and asked why am I sweating like this? I said to her tat from 9 me and my friends are playing in the ground nearby your home. We asked water in many house for drinking but they are not giving and asked can you give me some water? Vanaja said that the water came before 10 days so there may be no water and she got the water bottle from my hand and said that she will give water and went inside. I followed her inside the kitchen and I noticed her hair.
Her hair was nicely and heavily oiled and it was in a huge bun. I first asked vanaja for water to drink as I was very thirsty standing in the hot sun. She gave water and wiped my sweat with her hands. Then she got the jug from me and started to fill the bottle. The conversation started.
Me: aunt shall I say you one secret? 
Vanaja: tell da
Me: but promise me you will not say to my parents and anybody. I should be within us.
Vanaja: promise. Now tell what it.
Me: from the day I meet you I had a crush on your hair aunt. I always wanted to touch your hair, comb it anddddd
Vanaja: and?
Me: want to cut your long hair aunt. Want to reduce some length from your hair aunt.
Vanaja: why da you want to cut my hair?
Me: from the day I saw you and till now you have the same hair length. I wanted to see you in some other different hair style and length aunt so only I wanted to cut your hair.
Vanaja: smiled at me and asked so you want to cut my hair now?
Me: I just said you my crush. If you are ready to get your hair cut by me then am ready to fulfill my dream, aunt.
Vanaja: pinched my cheeks and went inside and bought the comb and scissors and stood front of me.
In one hand she was holding the scissors and comb and in other hand she removed the hair bun and I found her hair was rolling down and went and kissed her butt. She combed her hair once in her hand and then brought it on her left chest and asked how much you want to cut? I said if you let me I will cut till your chin length even and caught her hair till her chin and once I touched her hair my cock started to peep out from my pant. Vanaja said that she will not allow that much short all and she said how about 3 inches? I said that for that I will not cut it. She asked then how much you want to cut. I said at least half the length of your total length. She then asked half length means how much?
I again caught her hair just below her tiny breast and said this much and she said that the hair below my hand is too long and just pushed my hand till her hip length and asked is this length is fine and said for this itself mostly 10 inches of hair will go. I was not satisfied but still I said ok to her thinking that while cutting I will cut till her breast. She then gave me the scissors and comb in my hand and turned around and stood and throwed her hair backside. I said aunt you please bun your hair I will remove your bun. She smiled and then bunned her hair. Then I placed a chair and asked her to sit in the chair. She asked why I said I wanted to cut your hair like this aunt and pleaded her. Then she sat in the chair and then I placed a camera on the table focusing her back. She asked why am I taking video? I said first time my dream is coming true so I wanted to record it and promised that I won’t misuse the video and once will see it and will delete it for sure. She said ok and then I came to her backside where there was a huge bun waiting to get it played and cut.
I slowly rubbed her bun and then removed it and then combed it with my hand and she was remaining silent. Then I took the comb from her hand and started to comb her hair it was very nice to comb her hair as it was touching the floor and I loved it. I smelled her hair it was so sexy. I wanted to fuck her hair and pour my sperm on her hair but I know she won’t allow for that and if I ask permission for that then she will not let me to cut her hair also. So I put her hair inside the pant and my cock was feeling her hair inside my inners. She doesn’t know that her hair was been played by my cock too. It was leaking badly and few of my sperm was on her hair when I pulled out of my pant. I combed her hair for half an hour and she said that she is having lot of work so asked to cut it soon. 
I asked her aunt I will cut your hair short please. But she refused and said to cut till her hip length and then I combed her hair nicely once and then caught her hair just below the shoulders and took the scissors from her and said aunt am going to cut. She said ok do it. Schruch schruch schruch schruch schruch sound was ring from the scissors for a long time and little by little half of her hair was cut and she could feel something on her shoulders and she pulled it in her hand and it was her hair. By the time she felt it was her hair I finished cutting her hair till her shoulders. She just got up and saw my hand with a long hair and she saw her hair flowing here and there in her face. She asked what you have done and she ran to the mirror to see her face and she started to cry and then I said see you cuter in this style and she was still crying and asked are you happy now? I said yes aunt am happy and I want you also to be happy. She said how I will be happy if you have cut all my hair short. I convinced her saying she is looking cute in this hairstyle. After one hour of convincing her she was little bit ok and then again she stood front of the mirror and was seeing herself in the mirror and then I came behind her and then started to comb her hair and she was seeing me combing in the mirror and then I took the scissors and started to trim her hair and then she was seeing her hair being cut and the hair strands from her shoulders falling on the floor. I was correcting her hair and now her hair came to neck length and she said she is looking cute In this style and she was happy and she said hereafter she will not need to spend much of her time in washing her hair combing her hair oiling her hair all these things and then she thanked me and I said she is looking more sexy and she blushed out. 
She was cleaning the hair from the floor and I said that I want your hair as the remembrance of the day she said to take it. Then I took the camera too and when I was above to move she said that hereafter I only should cut her hair always. I said I will if she asks me to cut. She said ok and I moved to my home happily.

Sunday, 27 December 2015

In olden day there are some priest group is there near yamuna river.
Every day they take bath in that river in the morning and went to beg
for the food. These was a saint in that group he was very peaceful and
angry man. Every day he also went to beg for the food.
One day that went to begging for the food on his way he reached to one
house. He started to beg but there is no reply from that house he
again start to beg loudly. Then also no reply from that home. Then he
moved in to the house. Then he saw 4WOMENS who are combing there long
hair and praising there hair. He go near them and beg for the food
then also they won't reply to him. Then he shouted on them. Oh women's
I am the priest I am shouting her from last 1hour. Then one of the
women brought the food from the kitchen. That Food was not nice it
dehydrated. On this he got very angry. Oh women I see your laziness.
From today onwards you will suffer for this. They shouted on them and
went from that home. On that day he can't sleep he was thinking how to
teach them a lesson.
In the morning he sent on of his student to the same house. Then that
student went to the same house. He started to beg in front of that
house. He begged for 1hour then he got irritation and went away from
that place. That student came near to the Saint and tell everything.
For this he got very angry. Then the Saint asked him what are they
doing in the house. That student replied that they all are busy with
there hair. This time the Saint can't control his angry. He started to
pray the God.
On the next day that saint received a call from the king of that
Kingdom. That saint went to the king palace. King received the Saint
very politely. King offer some fruits to the Saint .. After some time
saint asked me the king want is the problem. Then king replied that he
don't have any baby boy. So king asked the what he need to do for it.
Then the Saint close his eyes and after 3mins he said on this week
your wife will be pregnant. This time you definitely have the boy. But
there will be some problems. To slove those problems you need to make
a vow. Then the king asked what is the vow. Then the Saint said you
need to search 10 long hair women in your Kingdom and shaving there
heads in the temple near the river. Then king replied OK. Saint said
this should be done before your wife got pregnant . so search those
women's from now and I will check the length,thickness and quality of
there hairs. Then king order his soldiers to search womens who have
long hair in our Kingdom.
Then rushed into the village. At last they bought 30 women's to the
kings palace. King order the soldiers to put them in an order. At that
time saint was sitting on the chair. He saw the 4WOMENS and feel very
happy. Then saint stood up and move towards the group. They are
looking like a group of sheep's. He select one by one and select all
6WOMENS and at last he came to those who discouraged him. He not touch
the hair he simply select them. Now he select all the 10 womens. Then
king order to send all the women excite those 10 women's. He told
those women's that they are going to headshave tomorrow near the
river. All the women's are crying. Because they are loosing there
hair. Is order some women's in his kingdom to take care of there hair
for today night.
At last saint plan was successed. All 10 women's are combing there
hair for the last time. All the 10 women's offer mirrors, oil and
comb. Then king order the soldiers to bring barber to the kingdom.
They rushed to bring barbers. But they find only 3barber.
At last that morning came. All the 10 women's are brought to the
river. Then saint asked king and queen to take a bath in the river.
They went to take bath. Then he started some Pooja. He also all the 10
women's to unbranded there hair. Then they all started to unbraid. On
by one they loosed there hair. There hair was looking like a black
forest. In few minutes that black forest was going to cut at last they
came from they river then saint said Pooja is over. Now it's time to
headshave. Her pore holy water on the heads of the 10 women's. Her
order all the women's for the headshave. He asked them to make there
loose hair into double braid. So everyone are busy in there work. Then
he moved to that 4WOMENS and said for you 4WOMENS you need to braid
your hair into hair bun. Because you 4WOMENS are punished for your
laziness. They started to cry. Then saint brought some flowers and put
on there heads.
Now he asked the barbers to start the headshave.
1st Women WITH LONG HAIR UPTO HIPS.
She sat on the ground. Then barber take some yellow water in the boul
and pore on her head. The Saint asked the barber no hair should be
remain on her head. He wet the hair. Now he took the razor started to
scratch on an iron pad. Now he placed on her head. Now slowly he
started to move the razor on her head. White patch was appearing on
her head. Slowly her move the razor to the left side. Her hair was
peeling out. Her long braid was becoming very loose and fall on her
laps. Now he started to shave on the right side slowly her hair was
separate from her head now he shaved her head bald. He pore some water
and again shave her head. Then barber said the headshave is over. Then
the Saint took the two long hair braid and place in a cloth. Now he
asked to send another women.......
2ND WOMEN WITH LONG HAIR UPTO KNEES AND THICK
SHE was moving slowly towards the barber. She hold her braids in her
hand. She slowly sit down on the ground. Now the barber asked her
leave her braids. Her two braids are touching to the ground. Now
barber pore some water on her head and start to massage. He also pore
some water on her braids because they are very thick. At last he
completed to wet her hair. Now he was started to scratch the razor. On
that site she started to cry. Then barber bent her head and place the
razor on the center part of her hair. Now he started shaving. Slowly
slowly he was shaving her front. Slowly her hair and tears start to
fall on her laps. Remaining women's are seeing this.they can't do
anything. Now barber start to shave her braids he moved to left braid.
Slowly her left braid was divided from her hair. Now he started to
shave her head on her right. Slowly slowly she was becoming bald. Now
barber start to shave little hair on her head. Now her long hair was
gone.. Barber tell her that her headshave is over. She stud up. I
moved towards the river to take bath.
3rd WOMEN WITH LONG HAIR UPTO TO WAIST
Now saint ask one women to headshave. Then one women want to shave her
head so she move very fast and sat down. Barber took some water in and
pore on her head and start to massage. Now is scratch that razor
again. Now it was sharp he placed on her forehead and start to shave
from front. Slowly her black hair start to fall and white patch was
appearing on her head. She feels cold breeze on her head. He now
shaving her head from back because her back part is very dense. Slowly
her back part was bald. Her two braids are hanging on her sides. Now
he started to shave her braids her head center part was totally bald.
Now he started to shave her left side braid and it was fall on her
laps. At last he completed to shave right side braid. He completed the
headshave on his Last women.
She stood up and went to bath.
Now another barber......
4th WOMEN WITH LONG HAIR UPTO KNEES
On that time same time 3womens got the headshave with different
barbers. In order a long hair girl whose age was less. She came with
her mother. Her mother also have long hair. Her mother took her to the
barber and make her to sit. Barber pull her and bent her head and
start to pore the water. Slowly he dry hair was wet. Now he took the
razor blade. Then barber make a move on her head. Slowly small white
patch was apper on her head. She started to cry. Then her mother
control her not to cry. Because she was also going to bald in a few
minutes. She feels fresh air was touching on her head. Slowly barber
was doing his work. A hug bulk of hair fall on the ground. Now he
started to shave her braids. Her pore some water on her braids. And
start to shave. Slowly he shave her braids on braid had fallen on the
ground. Then she took the braid and start to cry. In the same time her
another braid was also fallen. Now barber shave her head complete and
make her head smooth.
5th WOMEN WITH LONG HAIR UPTO HIPS.
Now she make her daughter to stand. She stood up. Then her mother sit
on the ground. He took the razor. And scratch for some time and put it
a side. Now he took the bowl full of water and pore on her head. Now
he started to massage. Now he started to shave. Slowly slowly her hair
was peeling out from her head. He wants to shave her hair on the thick
part. He started to shave her braids. Her long braid was touched to
the ground and it is swipping on the ground. Now she started to shave
her braids. Her ends of the heads are coming out from her life. Like
when a tree roots are coming out when it was cutting. It was like
deforestation. Slowly her right side braid was falls on her lap her
daughter took the braid and amazing that her mother hair not there on
her head. Now barber start to shave her left braid. Now he completed
to shave her head. Then he took some water and again he shave the
head. Now barber asked her to stand. She stood up and left that place
with her daughter.
Now it time for the hug buns..
6th women.
At that time saint order them to loose there hair. Because they are
going to shave there hair with loose hair. Saint order the women who
brings the bad food on that day.
He asked the barber to cut there hair into 16 cuts then shave there heads.
Now that women sat down on ground. He asked her to open her hair bun.
She slowly open her hair bun. Her hair fall on the ground. Now he
takes one buck of hair in his hand and place the scissors at the end
of the hair and cut it. Slowly he cut 3cuts on left 3cuts on right.
6cuts on her front. From her sides and her front part was with out
hair. Now he pore some water on her head and took the razor and start
to shave her back long hair slowly her loose hair was falling on the
ground. Remain 3womens are got shocked. Then she was becoming bald.
Now he shave the front small hair. Now she was completely shaved now
her long hair was gone.
7th women.
After that saint order the barber to she this women head in the bun
style but don't pore water on her just shave her head simply with out
water. Then that women got shocked. She sat on the the ground. Now he
took his razor and placed on her fore head and start to shave. Slowly
slowly he moves his knife front and back and complete to shave her
front. Now he started to shave her back. He bent her head and start to
shave her back. Slowly her back hair was separate but not falling
down. Now it's time for the hug bun. Now he took the razor and start
to the bun. Slowly he started to shave her bun slowly her hair bun
become look now the huge mass of hair bun was fallen on the ground.
Now he completed the headshave . she stood up with a crying face
8th women
Now saint asked the barber to shave her head in loose hair and here
also you don't you water. Now she sat down on the ground. Barber asked
her to open her hair bun. Slowly she opened her hair bun. Now he took
the razor blade and start to shave her head with out poring water. But
her hair was curly and oiled so it was very smooth to shave. So barber
shave her hair in irregular. But it was very thick so it takes more
time and he slowly shaving her head.her head. During the headshave he
made scratch on her head. Slowly her hair was falling on the ground.
Slowly he moved his razor very fast and complete the headshave.
9th women
Now saint said shave her head like a priest style.. Then he pore water
on her head. Then he massage for some time and took the razor blade
and start to shave her head. He started to shave her bun. He placed
the razor on the down of the bun and start to shave. Slowly her hair
bun was separate and fell down. Now he started to shave her head on
her front. Slowly he completed to shave. Now he moved to back he shave
the back but he some long hair on her back. Then he completed the
headshave. Now he took the razor and complete that remaining hair very
small. Now her headshave also completed..
10th women
Now king order the Queen for the headshave. She sat on the ground and
he pore some water and start the headshave in loose hair. Slowly he
started to shave her head. Slowly her hair was falling on the ground.
Now he moved to wards sides and shave the hair. Slowly he completed to
shave the back part also. Now the Queen also become bald.
At last the king give gold coins to those 9 women's at last that saint
take the Revenge on those 4WOMENS and make them bald.